home
Katalogs        

Zāļu cenas saskaņā ar ZVA
Lieltirgotavas zāļu cenas uzrādītas atbilstoši MK noteikumu Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 17.1 apakšpunkta prasībām, zāļu vairumtirgotājs nav tiesīgs izplatīt zāles privātpersonām, tās zāles var iegādāties tikai un vienīgi aptiekās, konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu.